Art Gallery Rotterdam

Een voor de hand liggende vraag is dan: “Wat is een kunstschilder?” Het antwoord is dat een Prijsschilder iemand is die kunst maakt met goederen van andere voorwerpen zoals beeldhouwwerken, olieverfschilderijen, aquarellen of andere voorwerpen.

Beeldhouwwerk

Een beeldhouwer voert zijn beeldhouwwerkzaamheden uit door het maken van sculpturen, kleifiguren, beeldjes enz. Dit is iets heel anders dan een Schilder en zal later meer in detail worden behandeld.

Schilderen

Schilders werken in veel verschillende stijlen, en creëren vaak vooral elementen zoals afbeeldingen, mensen, dieren en landschappen. Flair is dan ook geen zeer gerespecteerde kunststijl, maar is vaak te zien in de kunstgalerijen en musea.

Art

Kunst is kunst.

Kunst vertegenwoordigt het hele scala van menselijke activiteiten en emoties.

Kunst is onlosmakelijk verbonden met gevoel en emotie. Het is de expressie in kunst in emotie.

Kunst heeft zich historisch gezien gebaseerd op veel reizen en verborgen verschillende stijlen. Kunst tijdens de Renaissance (Piero della Francesca, Lieven de Millet, en Dr. Gutheil) steunde op werkelijke omgevingen en voorwerpen. Dit maakt hen democratischer.

Voor schilderijen wordt vaak een plat doek gebruikt dat precies aangeeft hoe ze eruit zien. Dit wordt gezien als afstandelijk en speels ten opzichte van populaire technieken. Kunstenaars proberen perfecte schilderijen te maken met behulp van fysieke voorwerpen.

U kunt ook lezen over Hoe kunst werkt.

Art

Kunstenaars krijgen betaald voor hun kunstwerken.

De kunstmarkt is zeer onvoorspelbaar.

Tijd is van essentieel belang, want de fondsen raken snel op.

Kunst, zoals alle kunst, kan worden gekocht, verkocht, verhandeld, of geborgen.

Veilinghuizen stellen soms ook Meesterwerken samen, en zoeken traditioneel naar een specifieke artistieke esthetiek door een werk als “gouden” of “meesterwerk” aan te prijzen en woorden uit de naam van de kunstenaar te gebruiken.

Kunst is intrinsiek verbonden met historische tijd.

Zo is bijvoorbeeld een kunstcontext van een “middeleeuws” tijdperk kenmerkend voor de Middeleeuwen.

Kunstenaars werken volgens een proces. Er zijn theorieën over wat een kunstenaar probeert te creëren. Deze verschillende kunsttheorieën spelen in op wat een kunstenaar construeert.

Kunstenaars luisteren en stimuleren andere zintuigen.

Wij creëren onze kunstwerken door met onze oren te beginnen. Muziek, kleuren en licht kunnen gebruikt worden op een manier die de verbeelding prikkelt.

Het oog kan soms putten uit vele verschillende waarnemingen die gewetensvol zijn verzameld. Een indruk die uit waarnemingen ontstaat, kan het resultaat zijn van vele vroegere en huidige waarnemingen, samengebracht in een nieuwe of suggestieve stijl. Soms wordt de basis van een hele compositie gevonden in inspiratie die opkomt uit de omgeving of de menselijke omgeving.

Een effect dat ontstaat door herhaling en belangstelling kan na verloop van tijd door de zintuigen worden opgepikt.

Een kunstenaar moet een bestaande visuele waarneming veranderen door de manier waarop het oog en het oor het kunstvoorwerp waarnemen vorm te geven. Verschillen in visie leiden ertoe dat de waarnemer/observeerder andere waarnemingen doet over het werk in vergelijking met eerdere waarnemingen.

Visuele kunsten gaan over visuele perceptie.

Er wordt sterk beschreven dat de beeldende kunsten onderhevig zijn aan een vorm-geheugenproces, waarbij vertrouwdheidsfactoren van de maker en de toeschouwers een rol spelen. Daarom kan men, als men naar een schilderij kijkt of naar de foto’s achter de schermen van een willekeurig boek, merken dat de ogen gedurende enkele minuten op het beeld gefixeerd blijven.

Men kan stellen dat onze individuele perceptie van beeldende kunst of van wat wij een bepaalde periode en plaats noemen, wordt beïnvloed door de technologie die wij gebruiken. Wanneer we door een televisietoestel kijken, wordt een beeld op het scherm weergegeven, ongeacht de kwaliteit ervan, of via computermonitors en standaard scantechnieken worden beelden samen gescand in de vorm van een professioneel veltype.

De belangrijkste factor voor de beeldende kunsten is ons visueel oordeel, dat door een staf van onderzoekers behoorlijk kan worden gecontroleerd en volledig wordt geleid door de conventionele wijsheid.

Kunst gaat over meerdere zintuigen.

Als de beeldende kunsten een resultaat zijn van verbindingsmiddelen of anderszins, kunnen zij worden beschouwd als andere zintuigen die ook betrokken zijn bij handelingen die het beeld schilderen.

Hoe wordt kunst gemaakt?

De vorming van kunst vindt plaats in vele verschillende richtingen, hoewel vele verschillende methoden of centra een rol spelen bij het delen van de artistieke ideeën en stijl. Kunst is niet anders dan elke andere kunstvorm,. De verschillende technieken en belangrijke aspecten om hier nota van te nemen worden in de volgende paragrafen besproken:

Heilig – Traditie benadert kunst (Esthetiek)

Seculier – Analyse & Analyse beïnvloedt Kunst

Doctoraat – Creatieve Analyse Golf citeren Philip Justitie met Engels Inst. Auteurstechniek

Hybride –

Artismen – Esthetiek, Revisie?

Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.